• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Odkrywanie Tajlandii: Poza turystycznymi ścieżkami

Studnie są w stanie być przeróżne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały porządnie rzeczową wydajność, a na terenie działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie powinny posiadać godziwą głębokość, by rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z okręgów betonowych bądź też z tworzywa sztucznego – wypróbuj studnia głębinowa szczecin. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do kończenia przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia stosownego ciśnienia w instalacji domowej i poboru odpowiedniej ilości wody.

1. Kliknij i zobacz

2. Kliknij i zobacz

Co zobaczyć w Petersburgu?

Categories: Turystyka

Comments are closed.